2020-10-22 14:58:12

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Pawłówku gm. Regimin. Obszar oddziaływania inwestycji na działki w Woli Pawłowskiej.


Zobacz również