Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 października 2020 14:20 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.10.2020 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.10.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

14 października 2020 12:59 | Aktualności

INFORMACJA dla Mieszkańców ul. Tarasowej i Werandowej w Kargoszynie

Szanowni Mieszkańcy ul. Tarasowej i Werandowej w Kargoszynie, Informujemy, że w związku z prowadzona inwestycją i braku możliwości odebrania odpadów komunalnych przez firmę PUK Sp. z o.o. spod Państwa posesji, w dniach 15 i 16 października 2020r. firma PUK Sp. z o.o. odbierze zmieszane...

czytaj więcej »

14 października 2020 11:14 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.10.2020 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10.00...

czytaj więcej »

14 października 2020 11:13 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.10.2020 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10.00...

czytaj więcej »

14 października 2020 11:11 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.10.2020 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.10.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

14 października 2020 07:37 | Aktualności

Życzenia

czytaj więcej »

13 października 2020 14:35 | Aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu omówienia projektu uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Ciechanów, 2020.10.13 INFORMACJA Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ciechanów zaprasza na spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami...

czytaj więcej »