2023-09-11 09:39:47

Wizytacja udziałem sekretarza stanu w MSWiA Maciejem Wąsikiem Posłem na Sejm RP, starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim i wójtem Stefanem Pawłowskim .


Zobacz również