2023-08-09 15:19:03

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zebrania opinii i propozycji mieszkańców Gminy Ciechanów, dotycząca projektu "Strategi Rozwoju Gminy Ciechanów 2030".


Zobacz również