2023-08-04 15:07:49

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z 04 sierpnia 2023r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sokołówek gm. Ciechanów


Zobacz również