2023-07-26 12:40:44

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z 26 lipca 2023r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sokołówek gm. Ciechanów


Zobacz również