2023-01-05 13:32:52

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKANYCH W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ W OKRESIE OD 01.01.2022R DO 31.12.2022R.