2023-01-03 10:51:43

Informacja, dotyczy świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Ciechanów i jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Ciechanów.


Zobacz również