2022-11-23 11:21:43

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w zapytaniu ofertowym na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022 do kwietnia 2023.