2022-09-30 12:38:55

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027


Zobacz również