2022-09-23 12:39:35

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ