2022-08-26 12:14:41

PROTOKÓŁ Z posiedzenia Komisji z dnia 26.08.2022 r. dotyczącej oszacowania wartości zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zadania pn. „Przygotowanie i dowóz gorących pos


Zobacz również