2022-07-18 12:12:29

Zapytanie ofertowe dot.oszacowania wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł-przedmiot zapytania "Budowa utwardzenia działki nr.1736 przy budynku Urzędu Gminy w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8"


Zobacz również