2022-06-28 13:28:32

Pismo pana Konstantego Radziwiłła, Wojewody Mazowieckiego, zawierające informację o zmianie standardu nadawania telewizji naziemnej.


Zobacz również