2022-04-05 14:37:44

Informacja w sprawie możliwości ubiegania się przez spółki wodne i ich związki o dotację podmiotową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń meliora


Zobacz również