2021-12-21 13:17:35

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Ciechanów na lata 2021 - 2036 Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dni


Zobacz również