2021-12-21 10:31:00

Zapytanie ofertowe na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022 ( I-IV) na terenie gminy Ciechanów” w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od 130 000 zł