2021-11-19 13:14:47

Informacja z sesji otwarcia ofert zapytania ofertowego dotyczącego oszacowania wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chruszczewo”


Zobacz również