2021-11-19 13:13:16

Informacja z sesji otwarcia ofert zapytania ofertowego dotyczącego oszacowania wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczki”


Zobacz również