2021-11-03 12:28:21

Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowania wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczki”.