2021-11-03 12:24:55

Zapytanie ofertowe dotyczące oszacowania wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chruszczewo”