2021-09-15 10:43:02

OGŁOSZENIE O WYNIKU Zapytania ofertowego pn.: „Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realiz


Zobacz również