2021-04-01 09:10:49

,, Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”