2021-02-23 12:35:04

Zapytanie ofertowe: Cyfryzacja dokumentów planistycznych wraz z dostarczeniem oprogramowania desktopowego do automatycznego generowania wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń, analiz przestrzennych, zestawień statystycznych wraz z aplikacją mapową do ich


Zobacz również