2021-01-27 14:33:23

Wójt Gminy Ciechanów - Marek Kiwit - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych