Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

14 kwietnia 2015 14:40 | Aktualności

Zaproszenie na Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie poszukuje osób chętnych do udziału w zajęciach Placówki. Uczestnikami zajęć mogą być osoby niepełnosprawne od 18 roku życia, posiadające wskazanie do terapii zajęciowej...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2015 11:19 | Aktualności

Informacja dot. Światowego Dnia Zdrowia 2015 - Bezpieczeństwo Żywności

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W CIECHANOWIE ul. Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów Sekretariat: tel. /fax. (023) 672-27 Centrala: tel. (023) 672-33-13 (14) fax. (023) 672-41-44 e-mail: ciechanow@psse.waw.pl ...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2015 11:32 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie ,,Na Najładniejszą Posesję 2015 r.

ZAPROSZENIE WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU ,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2015 R.”

czytaj więcej »

20 marca 2015 15:10 | Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 19.03.2015r. OP.0002.2.2015 Pan/Pani …………………………………………… Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,...

czytaj więcej »

12 marca 2015 13:19 | Aktualności

Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku.

INFORMACJA Właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarowania odpadami zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. W 2015 roku...

czytaj więcej »

20 lutego 2015 13:33 | Aktualności

Ogłoszenie

Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Ciechanowie informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. o godz. 10:00, na terenie Urzędu Gminy w Ciechanowie , odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z trwającą kampanią informacyjno - szkoleniową w zakresie nowych instrumentów, warunków przyznawania,...

czytaj więcej »

18 lutego 2015 14:15 | Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie wniosków na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Ciechanów

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE WNIOSKÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE CIECHANÓW Na podstawie Uchwały Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów Wójt...

czytaj więcej »