Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

20 lutego 2015 13:33 | Aktualności

Ogłoszenie

Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Ciechanowie informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. o godz. 10:00, na terenie Urzędu Gminy w Ciechanowie , odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z trwającą kampanią informacyjno - szkoleniową w zakresie nowych instrumentów, warunków przyznawania,...

czytaj więcej »

18 lutego 2015 14:15 | Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie wniosków na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Ciechanów

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE WNIOSKÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE CIECHANÓW Na podstawie Uchwały Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów Wójt...

czytaj więcej »

23 stycznia 2015 12:03 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 stycznia 2015 r.

RG.6220.18.2014.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 stycznia 2015 r. Na podstawie i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 14:44 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Ciechanów, 15.01.2015r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję III posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 22 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 14:39 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 stycznia 2015 r.

Ciechanów 14.01.2015r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 14:35 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dn. 20 stycznia 2015 r.

Ciechanów 13.01.2014r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję II posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 stycznia 2015 roku o godz. 12.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »