Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

05 grudnia 2014 12:31 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 02.12.2014r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 9 grudnia 2014 roku tj. wtorek o godz. 14.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

06 listopada 2014 09:51 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2014 r.

RG.6733.29.2014. HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2014 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 29/2014...

czytaj więcej »