Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

23 stycznia 2015 12:03 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 stycznia 2015 r.

RG.6220.18.2014.HP2 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 stycznia 2015 r. Na podstawie i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 14:44 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 22 stycznia 2015 roku.

Ciechanów, 15.01.2015r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję III posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 22 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 14:39 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 stycznia 2015 r.

Ciechanów 14.01.2015r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 21 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 14:35 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dn. 20 stycznia 2015 r.

Ciechanów 13.01.2014r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję II posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 20 stycznia 2015 roku o godz. 12.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 14:19 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dn. 19 stycznia 2015r.

Ciechanów, 12.01.2015r. Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję II posiedzenie komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 19 stycznia 2015 roku o godz. 12.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

16 stycznia 2015 14:17 | Aktualności

Zawiadomienie na Sesję Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 15.01.2015r. OP.0002.1.2015 Pan/Pani ………………………………………………………………………….. Na podstawie...

czytaj więcej »

15 stycznia 2015 10:34 | Aktualności

Informacja o wyborach sołtysów i rad sołeckich 2015-2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH (wybory) Lp. Sołectwo Data i godzina Miejsce zebrania 1 Baby 22.01.15 r. godz. 19.00 u sołtysa 2 Baraki Chotumskie 29.01.15 r. godz. 14.00 u p. Podlewskich 3 Chotum 23.01.15 r.godz. 16.00 W świetlicy 4 Chruszczewo 30.01.15...

czytaj więcej »

30 grudnia 2014 13:36 | Aktualności

Informacja GOPS dot. realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ciechanów dnia 29.12.2014r. Informacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie uprzejmie informuje , że w grudniu br. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Jest...

czytaj więcej »