Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

06 listopada 2014 09:51 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2014 r.

RG.6733.29.2014. HP2 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 października 2014 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 29/2014...

czytaj więcej »

01 października 2014 10:28 | Aktualności

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo, Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera funkcjonujące w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. serdecznie zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem bądź rozwijaniem działalności eksportowej do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym: „VAT...

czytaj więcej »

24 września 2014 10:47 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dn. 29 września 2014 r.

Ciechanów 22.09.2014r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 29 września 2014 r. o godz. 11.00 w lokalu Urzędu...

czytaj więcej »

12 września 2014 13:47 | Aktualności

Ogłoszenie dot. jakości wody

Ciechanów, dnia 12.09.2014r. O G ŁO S Z E N I E Urząd Gminy Ciechanów po uzyskaniu oceny jakości wody przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje, że woda dostarczana przez wodociąg Ciechanów SUW Gostkowska w sieci dystrybucyjnej...

czytaj więcej »