Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

12 września 2014 13:47 | Aktualności

Ogłoszenie dot. jakości wody

Ciechanów, dnia 12.09.2014r. O G ŁO S Z E N I E Urząd Gminy Ciechanów po uzyskaniu oceny jakości wody przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie informuje, że woda dostarczana przez wodociąg Ciechanów SUW Gostkowska w sieci dystrybucyjnej...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2014 08:49 | Aktualności

WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA HASŁO I LOGO PROMOCYJNE GMINY CIECHANÓW

Regulamin Konkursu na Hasło i Logo Promocyjne Gminy Ciechanów 1. Organizator: Gmina Ciechanów 2. Celem konkursu jest: budowanie lokalnej tożsamości oraz pozytywnego wizerunku Gminy, poprzez wybranie najciekawszego hasła i logo promującego Gminę Ciechanów, z którym...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2014 08:47 | Aktualności

WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM ,,GMINA CIECHANÓW W OBIEKTYWIE"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: „Gmina Ciechanów w obiektywie” Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. „Gmina Ciechanów w obiektywie”. 2. I edycja konkursu trwa od 01.08.2014 r. do...

czytaj więcej »

15 lipca 2014 15:12 | Aktualności

NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCE SIĘ GMINY W LATACH 2010-2014

W Nr 14/1150 z 12 lipca 2014r. dwutygodnik „Wspólnota” zaprezentowała pierwszy ranking bilansujący dokonania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w mijającej kadencji. W artykule pt. „NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCE SIĘ GMINY W LATACH 2010-2014”...

czytaj więcej »

03 lipca 2014 15:20 | Aktualności

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio ( nie stracą oni swych uprawnień, gdy dzieci ...

czytaj więcej »