Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Przetargi

09 grudnia 2010 13:08 | Przetargi

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Ciechanów: Dostawa energii elektrycznej do budynków Zamawiającego. Numer ogłoszenia: 402674 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

czytaj więcej »