Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Komunikaty

28 lutego 2011 12:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7020-17/10


Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 21.02.2011 r.


Wójt Gminy Ciechanów uprzejmie informuje, że rozpoczęte zostały prace przy opracowywaniu projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chruszczewo i częściowo Kargoszyn (do strony Chruszczewa).

Prace projektowe wykonuje inż. Marek Pietrzak - telefon 791 498 117.

W celu ustalenia szczegółowych rozwiązań dotyczących projektowanych przyłączy należy kontaktować się z inż. Markiem Pietrzakiem.


Zgodnie z §13 pkt 3 ust. 2 uchwały Nr XXVII/166/06 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55, poz. 1555) właściciel nieruchomości zabudowanej, wyposażonej w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do przyłączenia na swój koszt obiektów budowalnych do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wybudowania i przekazania sieci do eksploatacji.

Przeczytano: 2204 razy.| Wydrukuj|Do góry