Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Komunikaty

11 stycznia 2011 12:43 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7331-2/8/10 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10.01.2011 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.01.2011 r. wydana została decyzja...

czytaj więcej »

10 stycznia 2011 12:42 | Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Warszawa, 04.01.2011 r. WOJEWODA MAZOWIECKI PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WIŚ.II.MN.7120-K/450/10 OBWIESZCZENIE Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1 a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., nr 16, poz. 94 z późn....

czytaj więcej »

31 grudnia 2010 12:40 | Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Warszawa, 24.12.2010r. WOJEWODA MAZOWIECKI PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa WIŚ.II.BG1.7120-K/451/10 OBWIESZCZENIE Niniejszym informujemy, na podstawie art. 9ac ust. la w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn....

czytaj więcej »

28 grudnia 2010 12:39 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7624-5/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn....

czytaj więcej »

27 grudnia 2010 13:09 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7624-5/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn....

czytaj więcej »

21 grudnia 2010 12:38 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7624-8/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o śro-dowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie przyzakładowej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem do odprowadzenia ścieków...

czytaj więcej »

09 listopada 2010 12:37 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7331-2/15/10 z dnia 08.11.2010 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.11.2010 r. wydana została decyzja Nr 14/10 Wójta Gminy Ciechanów o...

czytaj więcej »

08 listopada 2010 12:36 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7624-5/10 z dnia 03 listopada 2010 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,...

czytaj więcej »

05 listopada 2010 12:35 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7331-2/14/10 z dnia 25.10.2010 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25.10.2010 r. wydana została decyzja Nr 13/10 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu...

czytaj więcej »

05 listopada 2010 12:34 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7624-5/10 z dnia 03 listopada 2010 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,...

czytaj więcej »