Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

04 lutego 2011 13:19

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Ciechanów, 01.02.2011r

 

 

         Radni Gminy /Wszyscy

 


 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję V Sesję  Rady Gminy Ciechanów w dniu 8 lutego 2011 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8,
na którą serdecznie zapraszam.
Początek obrad o godz.14.00.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Gąski.
4.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Mieszki-Atle.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok”.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
8.Zamknięcie obrad.


                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                 Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 2128 razy.| Wydrukuj|Do góry