Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

28 lutego 2011 13:21 | Aktualności

IX Ogólnokrajowy Konkurs Na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rozpoczyna się nowa edycja konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne. Organizatorami Ogólnokrajowego Konkursu ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje...

czytaj więcej »

04 lutego 2011 13:19 | Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Ciechanów, 01.02.2011r Radni Gminy /Wszyscy Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję V Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 8 lutego 2011 r. /tj. wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

02 lutego 2011 13:18 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, 2011.02.01 RG.6220.2.2011.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ś

czytaj więcej »

21 stycznia 2011 13:17 | Aktualności

Zawiadomienie na Sesję Rady Gminy

Ciechanów, 2011.01.13 Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję I

czytaj więcej »

17 stycznia 2011 13:12 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Ciechanów, 2011.01.12 Radni Gminy /Wszyscy Zawiadamiam, że w dniu 18.01.2011 r. o godzinie 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gmi

czytaj więcej »

17 stycznia 2011 13:12 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów

Ciechanów, 2011.01.14 Radni Gminy/Wszyscy Zawiadamiam, że w dniu 21.01.2011 r. o godzinie 1100 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, u

czytaj więcej »

11 stycznia 2011 13:11 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Ciechanów, 2011.01.11 Radni Gminy /Wszyscy Zawiadamiam, że w dniu 14.01.2011 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciec

czytaj więcej »

04 stycznia 2011 13:10 | Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Ciechanów, 2010.12.16 Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję III Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 grudnia 2010r /wtorek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

czytaj więcej »

06 grudnia 2010 13:04 | Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Ciechanów w dniach od 6 – 20 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzony przez Gminne Biuro Spisowe, nabór kandydatów na rachmistrzów do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zgłoszenie...

czytaj więcej »