Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

08 kwietnia 2011 13:36 | Aktualności

KOMUNIKAT - BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE I MAMMOGRAFICZNE

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

czytaj więcej »

08 kwietnia 2011 13:35 | Aktualności

III Edycja Programu Badań Przesiewowych Słuchu

Bezpłatne badania przesiewowe słuchu u dzieci z terenów wiejskich w Polsce

czytaj więcej »

04 kwietnia 2011 13:29 | Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, 2011.04.04 RG.6220.4.2011.HP2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej »

24 marca 2011 13:26 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty oraz Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

czytaj więcej »

18 marca 2011 13:33 | Aktualności

Mazowiecki Konkurs Wiedzy dla rolników i sołtysów

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

czytaj więcej »

18 marca 2011 13:23 | Aktualności

Konkurs KRUS ˝BEZPIECZNIE NA WSI˝

I edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn ,,Bezpiecznie na wsi"

czytaj więcej »