Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

27 czerwca 2016 09:52 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 27.06.2016 r.

 

 

RG.271.3.2016.WG

 

 

 

 

 

 

 

OFERENT

1. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Sp. j. ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

 

2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A. Mława ul. S. Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

 

4. ZUH SEBUD Sebastian Piętka ul, Reutta 16B, 06-400 Ciechanów

 

5. ZHU KOPTRANS Witold Piętka ul. Mazowiecka 9A, 06-400 Ciechanów

 

6. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

 

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo- Rutki Borki

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

 

Następne oferty złożone przez:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

uzyskała 98,86 punktów.

ZUH SEBUD Sebastian Piętka ul, Reutta 16B, 06-400 Ciechanów

uzyskała 97,75 punktów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A. Mława ul. S. Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

uzyskała 97,73 punktów

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu POLHILD I Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Sp. j. ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

uzyskała 87,97 punktów

ZUH SEBUD Sebastian Piętka ul, Reutta 16B, 06-400 Ciechanów

uzyskała 82,53 punktów

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Jedynym kryterium oceny była

cena 100%.

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 – cena 160848,75 zł brutto

Oferta nr 2 – cena 143125,32 zł brutto

Oferta nr 3 - cena 144774,79 zł brutto

Oferta nr 4 - cena 144603,13 zł brutto

Oferta nr 5 - cena 171437,38 zł brutto

Oferta nr 6 - cena 141494,16 zł brutto

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

 

 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Przeczytano: 1244 razy.| Wydrukuj|Do góry