Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

13 października 2015 12:00 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Dotyczy przetargu nieograniczonego numer sprawy RG.271.9.2015.WG na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego

 

Ciechanów, dnia 13.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego numer sprawy RG.271.9.2015.WG

na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ do w/w przetargu.

 

1. Pytanie;

Czy zamawiający wymaga żeby wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy opisany w pkt. 2 (opis przedmiotu zamówienia) posiadał świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dziennik Ustaw nr 85 z 27 kwietnia 2010r

 

2. Pytanie :

Jaka ma być minimalna wydajność (l/m) agregatu wodno-pianowego opisanego w pkt. 2 ( opis przedmiotu zamówienia )

 

Odpowiedzi Zamawiającego:

 

Ad.1 Zamawiający nie wymaga dla agregatu wodno-pianowego świadectwa CNBOP.

 

Ad. 2 Minimalna wydajność agregatu wodno-pianowego 35 l/m.

 

Odpowiedzi powyższe przesłano do firmy, która zadała pytania i umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Kiwit

Przeczytano: 960 razy.| Wydrukuj|Do góry