Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

02 lipca 2020 09:26 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup( dostawa) nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

                                                                                                Ciechanów 2.07.2020r. 

 

        

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  Zakup( dostawa) nowego średniego samochodu   ratowniczo- gaśniczego.

 

Zamawiający tj. OSP w Rydzewie informuje, że działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji i zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

 

1. Opis przedmiotu zamówienia   w punkcie 3.1  traci stare brzmienie i otrzymuje nowe brzmienie:

Minimalne wymagania zamawiającego:

-Pojazd spełnia wymagania MSWiA z dnia 20 czerwca2007 r. z późn. zm. i      posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania. 

- Pojazd fabrycznie nowy , nie używany

- Silnik o mocy min. 300 KM

- Norma czystości spalin- Euro 6 

- Napęd uterenowiony 4x4 z dodatkową możliwością odłączenia napędu osi przedniej’

- Ogumienie pojazdu – przód- pojedyncze, tył- podwójne   

- Zawieszenie osi przedniej i tylnej- resorowe

- Skrzynia biegów manualna

- Kabina min. 6 osobowa

- pojemność zbiornika na wodę 4500 litrów.

2. Zamawiający informuje ,że załącznik  wymagania techniczne dla samochodu( załącznik do oferty) jest nie obowiązujący , tj. Wykonawcy składają ofertę bez tego załącznika , zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w nowym brzmieniu jak wyżej.

Pozostałe zapisy SIWZ są aktualne i łącznie z wprowadzonymi zmianami są wiążące dla wszystkich oferentów Termin składania ofert nie ulega zmianie – oferty można składać do 8.07.2020r do godziny 10:00.                        

Przeczytano: 170 razy.| Wydrukuj|Do góry