Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

13 czerwca 2019 12:09 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów

Ciechanów 13.06.2019 r.


Informacja
z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów


Gmina Ciechanów informuje, że w dniu 13.06.2019 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczących w/w przetargu.
Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 899640,00 złotych.
Złożono następujące oferty:


1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie sp. z o.o.
ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów


- Cena netto: 925950,00 zł - kryterium środowiskowe: akcja promocyjna 1x w roku.

Przeczytano: 179 razy.| Wydrukuj|Do góry