Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

11 czerwca 2019 13:07 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo

                                                                                                    Ciechanów, dnia 11.06.2019

 

 

 ZP.272.3.2019

 

OFERENT

 1 Firma usługowo handlowa KOMPLEX  05-120 Legionowo ul. Husarska 28 lok.11

2. Usługi remontowo budowlane ARBUD  06-100 Pułtusk  ul. Tadeusza Kościuszki 16

3. EPW PAP-BUD  09-204 Rościszewo  ul W. Witosa 3

4. FMG realizacje techniczne  06-400 Ciechanów ul . Powstańców  Wielkopolskich 4/50

5. P.H.U Gąski ul. Leśna 29  06-400  Ciechanów

6. Solid House   Gumowo 54  06-452 Ościsłowo

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa  budynku świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

  . Solid House   Gumowo 54  06-452 Ościsłowo

 

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez :

   Firma usługowo handlowa KOMPLEX  05-120 Legionowo ul. Husarska 28 lok.11

 

 Uzyskała 91,6 pkt

 

 Następne w kolejności  oceny były oferty:

-Usługi remontowo budowlane ARBUD  06-100 Pułtusk  ul. Tadeusza Kościuszki 16    89,2 pkt

. EPW PAP-BUD  09-204 Rościszewo  ul W. Witosa 3                                                         87.4 pkt  

- FMG realizacje techniczne  06-400 Ciechanów ul . Powstańców  Wielkopolskich 4/50  

                                                                                                                                                  88,6 pkt

-P.H.U Gąski ul. Leśna 29  06-400  Ciechanów                                                                                                                                                                                                     86,9 pkt

 

 

 

 

  Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych.  Kryterium oceny to cena 60% plus długość okresu gwarancji 40 %

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny  i okres gwarancji, uzyskano następujące wyniki:

 1 Firma usługowo handlowa KOMPLEX  05-120 Legionowo ul. Husarska 28 lok.11

 

 -  Cena brutto :   463579,29 zł,    - okres gwarancji : 60 miesięcy

 2. Usługi remontowo budowlane ARBUD  06-100 Pułtusk  ul. Tadeusza Kościuszki 16

    Cena brutto  468 333,34 zł       gwarancja 60 mcy.

3. EPW PAP-BUD  09-204 Rościszewo  ul W. Witosa 3

     Cena brutto;  488 178,62 zł       gwarancja 60 mcy.

4. FMG realizacje techniczne  06-400 Ciechanów ul . Powstańców  Wielkopolskich 4/50

  Cena brutto       474 952,16 zł         gwarancja 60 mcy.

5. P.H.U Gąski ul. Leśna 29  06-400  Ciechanów

  Cena brutto       495 257,20 zł       gwarancja   60 mcy.

6. Solid House   Gumowo 54  06-452 Ościsłowo

  Cena brutto       384 990.00 zł        gwarancja    60 mcy

 

   Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 315 razy.| Wydrukuj|Do góry