Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

30 maja 2019 11:10 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja o rozstrzygnięciu II przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego

Ciechanów, dnia 25.05.2019 r.


Informacja o rozstrzygnięciu II przetargu nieograniczonego

na sprzedaż autobusu szkolnego


      Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu dotyczącym w/w zamówienia, wpłynęła jedna oferta. Oferta ta nie spełnia kryteriów określonych przez sprzedającego dlatego przetarg zostaje zamknięty bez rozstrzygnięcia.


Przewodniczący Komisji przetargowej

/-/ Waldemar Gebert

Przeczytano: 243 razy.| Wydrukuj|Do góry