Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

18 czerwca 2018 11:14 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Ciechanów, dnia 18 czerwiec 2018 r.

 

 

 

dot. zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2018 do 13.07. 2021

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Ciechanów informuje, co następuje:

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  165 000, 00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

  1. W terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 1000  złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Cena oferty brutto w zł

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Płocku

Odział w Ciechanowie

Ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2

06-400 Ciechanów

122 740,00 zł

od 14.07.2018 do 13.07.2021

nie dotyczy

Zgodnie z SIWZ

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                             Marek Kiwit

 

                            

    

Przeczytano: 549 razy.| Wydrukuj|Do góry