Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

11 czerwca 2018 11:30 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenia o zamówieniu: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Ogłoszenie nr 500130786-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.
Ciechanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500130509-N-2018 
Data: 11.06.2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ciechanów, Krajowy numer identyfikacyjny 13037800200000, ul. ul. Fabryczna  8, 06400   Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 6722646 w. 116, e-mail urzad@gminaciechanow.pl, faks 023 6722646 w. 103. 
Adres strony internetowej (url): www.gminaciechanow.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 2018 05.18 
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert2018.06.18 godzina 10:00, otwarcie ofert godzina 10:15

Przeczytano: 515 razy.| Wydrukuj|Do góry