Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

24 stycznia 2018 09:58 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów.

Ciechanów, dnia 23.01.2018 r.


Dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów.

 

Znak postępowania: RG 271.1.2018.WG


Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w przetargu:

  1. Brak wykazu stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto dokumentacja zakłada stolarkę okienną drewnianą, natomiast przedmiar stolarkę z PCV. Jaka ma być?
  2. Dokumentacja elektryczna nie określa typu oświetlenia. Czy wykonawca ma zakładać wg własnego uznania?
  3. Dokumentacja nie zaleca wymiany istniejącej instalacji elektrycznej. Czy spełniać będzie ona wymogi w systemie różnicowo-prądowym?
  4. Brak jest instalacji odgromowej.
  5. Nie ma żadnej wzmianki odnośnie ogrzewania budynku.
  6. W dokumentacji jest wspomniane ,iż jest projektowane szambo. Natomiast dokumentacja nie określa typu, wielkości, odległości od budynku, brak w przedmiarach.
  7. Brak jest informacji w sprawie przyłącz wodnego.


Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 

Ad. 1. Stolarka okienna jest w przedmiarze robót .Wyceniać i montować stolarkę PCV
Ad. 2. Lampy wg uznania wykonawcy ( jednak po akceptacji Zamawiającego
Ad. 4. Wycenić i wykonać instalację odgromową.

 

Odnośnie pytań 3, 5, 6 , 7 do wyceny nie przyjmować wykonania prac wskazanych w tych zapytaniach. Jeśli zajdzie konieczność ich zaprojektowania i wykonania inwestor (Gmina Ciechanów) zleci te prace wykonawcy dodatkową umową.

 

Wójt Gminy Ciechanów
/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 462 razy.| Wydrukuj|Do góry