Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

21 grudnia 2017 14:04 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Ciechanów dn.21 grudnia 2017 r.

 

 

 

RG. 6840.2.2017

 

 

 

                                    INFORMACJA O  WYNIKACH  PRZETARGU

 

 ustnego  ograniczonego  sprzedaży nieruchomości gruntowych  ,który się odbył w dniu

21 grudnia 2017 r. w  Urzędzie  Gminy  w  Ciechanowie , ul. Fabryczna 8/sala  narad/.

Przetargiem objęta była nieruchomość gruntowa w miejscowości  Sokołówek obręb

geodezyjny Mieszki Różki, o numerze ewidencyjnym 178/65 o powierzchni 4,5055 ha.

Dla  działki   w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie urządzona jest księga wieczysta

Kw PL1C/00030094/6.

Dopuszczonych do udziału w przetargu była jedna osoba.

Ceny wywoławcza działki wynosiła 240 140,00 zł, cena uzyskana z przetargu wyniosła 

 

242 550,00 zł . Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 45% z uwagi na to, że  działka

 

wpisana jest do rejestru zabytków, cena nieruchomości wynosi  133402,50 zł ( słownie: sto

 

trzydzieści trzy tysiące czterysta dwa złotych 50/100 gr.).

                                          

Nabywcą działki jest P.  Aleksandra Głandalina Pargulska de Klonowska.

 

Przeczytano: 859 razy.| Wydrukuj|Do góry