Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

03 sierpnia 2017 09:08 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Odpowiedzi na pytania do ogłoszonego przetargu: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo

Ciechanów 03.08.2017r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo

 

Znak postępowania: RG 271.7.2017.WG

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w przetargu:

 

Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego w zakresie posiadania doświadczenia.

 

Zamawiający opisuje w SIWZ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonują (rozpoczęli i aktualnie realizują) lub wykonali (rozpoczęli i zakończyli) co najmniej 3 zamówienia, każde polega na wykonaniu robót obejmujących roboty w zakresie tego zamówienia.

 

Prosimy o podanie zakresów długości sieci kanalizacyjnych, lub wartości wykonanych robót, jakie będą zaakceptowane przez Zamawiającego.

 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Każde z trzech wykonanych przez oferenta zadań, ma polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przynajmniej 1 przepompownią ścieków, a wartość każdego z tych zadań ma wynosić minimum 3 miliony złotych.

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 984 razy.| Wydrukuj|Do góry