Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

06 sierpnia 2020 11:06 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Modła

                                                                                            Ciechanów 06.08.2020r.

 

 

                                                        INFORMACJA

  

                 z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

 na zadanie pn.    Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP Modła

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów informuje, że w dniu 6.08 .2020r.    o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczących w/w przetargu.

Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć  kwotę  300000,00 złotych. Złożono następujące oferty:   

                  

1        . RAF-CAR Jacek Zduniak  ul. Piastowska 35A  06-323 Jednorożec

  Cena brutto     299 997,00 zł

       Gwarancja    12 miesięcy  

 

Na przetarg wpłynęła 1 oferta                 

 

                                                                  Wójt Gminy Ciechanów

                                                                       Marek Kiwit