Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

26 kwietnia 2019 10:29 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości: park podworski w Sokołówku.

Ciechanów dn. 25 kwietnia 2019 r.

RG.6840.1.2019

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

 

Przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowej, odbył w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8 /sala narad/. Przetargiem objęta była nieruchomość gruntowa w miejscowości Sokołówek obręb geodezyjny Mieszki Różki, dla działki w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie urządzona jest księga wieczysta KW PL1C/00030094/6.

 

Przetarg odbył się wynikiem negatywnym, gdyż nie było wpłat wadium.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit