Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

05 grudnia 2018 10:32 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn

 

W załączeniu udostępniamy mapę, która będzie służyć do celów projektowych na w/w zadanie.


Przedłużono termin składania ofert na w/w zaproszenie do dnia 17.12.2018 r.


Pozostałe zapisy ogłoszenia z dnia 2.11.2018 r. nie ulegają zmianie.

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Kiwit

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert [281.57 KB]

Mapa ul. Tarasowa ul. Werandowa [809.73 KB]