Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

03 kwietnia 2017 11:17 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Wierzbowa i ul. Wiejska w Kargoszynie

Załączniki:

skan_03042017.pdf [336.17 KB]