Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

29 lipca 2020 12:07 | Przetargi

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Zakup( dostawa) używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Modła

Ogłoszenie nr 567719-N-2020 z dnia 2020-07-29 r. Gmina Ciechanów: Zakup( dostawa) używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Modła OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zam...

czytaj więcej »

23 lipca 2020 10:29 | Przetargi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Rózki

Ogłoszenie nr 565536-N-2020 z dnia 2020-07-23 r. Gmina Ciechanów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Rózki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczan

czytaj więcej »