Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

26 lipca 2018 10:02 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Zakup używanego autobusu szkolnego.

Ogłoszenie nr 594835-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. Gmina Ciechanów: Zakup używanego autobusu szkolnego" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

czytaj więcej »

16 lipca 2018 12:08 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot. Zadania Udzielenie Gminie Ciechanów kredytu długoterminowego

Ciechanów, dnia 16.07.2018 r. INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot. Zadania Udzielenie Gminie Ciechanów kredytu długoterminowego Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający...

czytaj więcej »

12 lipca 2018 10:20 | Przetargi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów.

RG.271.10.2018 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów. Na podstawie art.38 ust . 2 ustawy PZP (Dz.U. z 2017, poz.1579) ZAMAWIAJĄCY udziela wyjaśnień treści specyfikacji...

czytaj więcej »

12 lipca 2018 08:57 | Przetargi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów

RG.271.10.2018 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów. Na podstawie art.38 ust . 2 ustawy PZP (Dz.U. z 2017, poz.1579) ZAMAWIAJĄCY udziela wyjaśnień treści specyfikacji...

czytaj więcej »