Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

06 grudnia 2018 12:34 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018-2019

Ogłoszenie nr 658155-N-2018 z dnia 2018-12-06 r. Gmina Ciechanów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018-2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

czytaj więcej »

05 grudnia 2018 10:32 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn

W załączeniu udostępniamy mapę, która będzie służyć do celów projektowych na w/w zadanie. Przedłużono termin składania ofert na w/w zaproszenie do dnia 17.12.2018 r. Pozostałe zapisy ogłoszenia z dnia 2.11.2018 r. nie ulegają zmianie. Wójt Gminy /-/ Marek Kiwit...

czytaj więcej »