Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

18 maja 2020 11:12 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowej w Kargoszynie .

Ogłoszenie nr 540865-N-2020 z dnia 2020-05-18 r. Gmina Ciechanów: . Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowej w Kargoszynie . OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2020 14:02 | Przetargi

Uzupełnienie do zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy DW nr 615 Ciechanów – Mława” na odcinku od Ronda Kaprala Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ulicą Słoneczną w miejscowości Chruszczewo Gmina Ciechanów

Ciechanów, 06.04.2020 r. UZUPEŁNIENIE do Zapytania ofertowego dotyczącego oszacowania wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO I. Przedmiotem zamówie

czytaj więcej »

08 stycznia 2020 11:44 | Przetargi

Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego z odcinkiem kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie nr 500916-N-2020 z dnia 2020-01-08 r. Gmina Ciechanów: Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego z odcinkiem kanalizacji sanitar

czytaj więcej »